DOCUMENT DE TRANSPARENȚĂ GDPR

 

Platforma Retaillium este conformă cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care intră în vigoare cu data limită de 25 mai 2018. În documentul de mai jos, Retaillium arată în mod transparent drepturile pe care utilizatorii platformei Retaillium le au în conformitate cu GDPR și cum aceste drepturi sunt acoperite de platforma Retaillium.

Cele mai frecvente întrebări:

A. Cum poate un candidat să își gestioneze propriile date?

Răspuns:

Un candidat își poate gestiona datele conectându-se la contul lui. Apoi, el/ea poate:

- să revizuiască și să editeze informațiile furnizate în profil sau în contul candidatului;

- să decidă dacă dorește ca aceste informații să fie publice sau ascunse;

- să retragă sau să acorde consimțământul pentru buletinul informativ, poate să adăuge sau să elimine alerte de locuri de muncă create anterior;

- să ștergă complet profilul său;

- să descărce fișierul cvs.

B. Cum poate un candidat să acorde sau să elimine consimțământul?

Răspuns:

Un candidat își poate da sau elimina acordul:

- În timpul procedurii de înregistrare prin bifarea activă a căsuței de înscriere în listele de consimțământ, și anume acordul cu Termenii și Condițiile, consimțământul cu Declarația de confidențialitate și cu Buletinul Informativ. Toate informațiile despre aceste documente sunt accesibile prin intermediul unui link sau pe pagina de start a platformei.

- Înscrierea contului după înregistrare și retragerea consimțământului său cu newsletter.

C. Care dintre drepturile candidatului sunt acoperite de GDPR?

Răspuns:

1. Dreptul de a fi informat.

2. Dreptul la rectificare, adică actualizarea datelor.

3. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat sau RTBGF)

4. Dreptul la portabilitatea datelor.

5. Dreptul de a restricționa procesarea.

6. Dreptul de a formula obiecții.

7. Dreptul de acces (Subject Access Requestsau SARs)

8. Drepturi legate de luarea deciziilor automate.

 

D. Cum platform Retaillium acoperă dreptul candidatului:

 

1.Dreptul de a fi informat:

Candidatul poate găsi în mod transparent toate informațiile privind platform și transparența ei în prelucrarea datelor înurmătoarele documente:

-Termeni și condiții.

- Declaratie de Consimțământ.

- Documentul de transparență GDPR.

Toatecele 3 documente pot fi găsite și accesate cu ușurință în meniul de subsol al platformei Retaillium.

 

2.Dreptul la rectificare, adică actualizarea datelor

Candidatul poate actualiza / modifica setările de date sau de cont prin accesarea contului său. În contul său, el poate să intre în setări în Contul Meu și să modifice pur și simplu informațiile furnizate anterior, cu altele noi.

 

3. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat sau RTBF)

Candidatul poate pur și simplu să intre în Contul Meu și să își șteargă profilul. Apoi toate datele vor fi uitate.

Procesul este următorul:

- Candidatul intră în Contul Meu unde găsește și face click pe butonul Ștergere;

-mesajul Pop Up al platformei solicit candidatului să confirme această acțiune:

"Contul tău va fi eliminate și toate informațiile despre cont vor fi șterse. Tot conținutul contului va fi, de asemenea, șters."

- După ce candidatul confirm această acțiune, platform trimite automat e-mail la adresa de e-mail a candidaților cu link-ul de verificare. Acest link de verificare trebuie accesat în decurs de 24 de ore, iar atunci când candidatul face acest lucru, profilul său va fi cu șters pentru totdeauna.

Candidatul poate șterge numai toate datele odată, nu doar datele parțial. După ștergerea contului, toate datele sunt șterse. Candidatul poate crea doar un cont nou și un profil nou, deoarece profilul vechi a fost șters.

 

4. Dreptul la portabilitatea datelor

Candidatul își poate exporta datele prin conectarea la contul său, intrând în Contul Meu și apoi click pe butonul "Exportă toate datale". Datele sunt exportate într-un fișier Zip.

 

5. Dreptul de a restricționa procesarea

Acest drept înseamnă că nimeni, nici candidat,nici recrutor nu are acces la profilul candidatului. Pe baza solicitării candidaților, Retaillium va bloca acest cont, ceea ce înseamnă că datele și contul rămân în baza noastră de date, dar prelucrarea datelor este oprită. Pentru a continua acest drept, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. la adresa privacy@retaillium.ro, pe baza căreia candidatul va primi instrucțiuni suplimentare cu privire la etapele procesului și identificării.

Candidatul își poate și ascunde profilul, astfel încât recrutorii să nu mai îl poată găsi în baza de date sau să ștergă profilul său.

 

6. Dreptul de a formula obiecții

Candidatul are dreptul de a se opune dacă are motive,în legătură cu o situație specific și trebuie să fie informat în această primă comunicare prezentată separat de celelalte informații. Retaillium oferă solicitantului posibilitatea de a renunța oricând la primirea buletinului informativ, intrând în Contul Meu și deblocând caseta de bifare pentru newsletter.

 

7. Dreptul de acces

Aceasta permite candidatului dreptul de a confirma că datele sale sunt prelucrate, ce date, cât și accesul la datele cu caracter personal. Candidatul poate exersa acest drept prin trimiterea cererii la privacy@retaillium.ro. La cerere, candidatul va primi instrucțiuni suplimentare despre etapele de procesare și identificare. Retaillium are obligația de a răspunde în termen de 30 de zile.

 

8. Drepturi legate de luarea deciziilor automate

Acest lucru permite candidatului dreptul de a nu fi supus unei decizii atunci când se bazează pe prelucrarea automată. Pe platforma Retaillium nu se realizează decizii automate.

 

E. Ce însemnă Profiling?

GDPR definește Profiling ca fiind orice formă de prelucrare automată destinată evaluării anumitor aspect personale ale unui individ pentru a prezice performanța și comportamentul acestuia, printer alte criterii.

F. Face Retaillium profiling?

Nu, platforma Retaillium nu face Profiling.