TERMENI ŞI CONDIŢII

Recruitment Doctor S.R.L.

www.retaillium.ro

 

Termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.retaillium.ro  (denumite in continuare "TC") stabilesc care sunt condițiile în care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.retaillium.ro (denumit in continuare „Site” sau „retaillium.ro”) ori poate utiliza serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite în continuare „Serviciile”) deținute și operate de Recruitment Doctor S.R.L., o societate organizată şi funcționând în conformitate cu legislaţia română, cu sediul social în București, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10168/2015, cod fiscal 34901282 (denumită în continuare „Societatea”) contact e-mail contact@retaillium.com.

 

 1. Definiții

 

În înţelesul acestor termeni şi condiții, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

Cont  ansamblul format dintro adresa de email şi o parolă care permit unui singur utilizator accesul la zone dedicate ale Site-ului care oferă acces la Servicii ;

Conţinutul Site-ului - reprezintă conținutul, design-ul, elementele de grafică al Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întregul conţinut în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilitaților prezente şi viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi/sau către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter etc.);

Operatorul- înseamnă administratorul Site-ului;

Servicii -  înseamnă serviciile de recrutare oferite de Recruitment Doctor S.R.L. prin intermediul site-ului www.retaillium.ro, constând în listarea cererilor şi ofertelor pentru locuri de muncă vacante şi recomandarea sau plasarea solicitanților pentru un loc de muncă, selecția şi plasarea forței de muncă, inclusiv activităţi de căutare şi plasare de personal executiv;

 

Site - înseamnă site-ul www.retaillium.ro;

Utilizator - înseamnă oricare și/sau toate persoanele fizice, care vizitează ori accesează Site-ul sau care doresc să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile oferite de Societate.

Utilizator persoană juridică - înseamnă oricare și/sau toate persoanele juridice angajator sau recruiter (societate de recrutare), care vizitează ori accesează Site-ul sau care doresc să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile oferite de Societate

 

 1. Acordul de utilizare

 

Prezentele TC reprezintă acordul încheiat între Societate, în calitatea sa de deţinător şi administrator al Site-ului şi de furnizor al Serviciilor, şi orice persoana care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește sa utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile.

În situaţia în care utilizatorul nu acceptă sau nu este de acord cu prevederile prevăzute în cadrul acestor Termeni şi Condiții acest aspect atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului şi/sau utilizarea Serviciilor, precum şi a oricărui component al Site-ului constituie o acceptare în întregime şi necondiționată a Termenilor şi Condițiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

 

 1. Domeniul de aplicare şi descrierea serviciilor

 

Prin intermediul prezentului Site societatea Recruitment Doctor S.R.L. desfășoară activitățile care formează obiectul de activitate al Societății, respectiv intermedierea cu privire la: furnizare a forței de muncă,precum șiselecția și plasarea forței de muncă prin intermediul „retaillium.ro”, cu scopul aducerii laolaltă al intereselor angajaților și a angajatorilor potențiali; resurse umane prin menținerea în stare de disponibilitate a anunțurilor persoanelor interesate și ofertanților de servicii, precum si informarea persoanelor interesate în cazul unor oferte potrivite; și punerea la dispoziție a unor canale de comunicare de catre Recruitment Doctor S.R.L., pentru facilitarea relației contractuale.;

Serviciile oferite de Societate sunt următoarele:

3.1 Servicii plătite oferite Utilizatorilor persoane juridice (angajator sau recruiter):

 1. Crearea unui contsi profil de angajator sau recruiter cu posibilitatea prezentarii societatii angajatoare sau de recrutare prin care se pot furniza date despre societate, descrierea societății, prezentare foto si/sau video. Profilul va fi accesibil fiecărui Utilizator aflat în căutarea unui loc de muncă pe Site.
 2. Prin intermediul Site-ului angajatorul sau recruiter-ul are posibilitatea de a plasa anunțuri de angajare. Angajatorul sau recruiterul are posibilitatea de a-și promova anunțul de angajare prin plata unui cost suplimentar astfel încât respectivul anunț de angajare sa fie vizibil respectiv accesibil Utilizatorilor în mod prioritar.
 3. Angajatorul sau recruiterul are posibilitatea de a accesa si de a efectua căutări în baza de date a Site-ului având astfel acces la profilurile de candidați create de Utilizatori.
 4. Notificarea angajatorului sau a recruiterului cu privire la apariția respectiv existența pe Site a profilelor de Utilizator care se încadrează în criteriile de selecție pentru un anumit loc de muncă solicitat de angajator sau recruiter.

În acest scop Societatea, prin intermediul www.retailium.ro, va strânge, sorta și publica anunţurile privind posturilor vacante sau candidatura online pentru un post pe Site, precum și va procesa cererile realizate de către Utilizatori şi profilurile Utilizatorilor.

3.2 Servicii gratuite oferite Utilizatorilor

 1. Posibilitatea vizualizării pe Site a ofertelor de locuri de muncă fără a fi necesară crearea unui cont de Utilizator.
 2. Posibilitatea de a recepționa alerte și notificări cu privire la locuri de muncă disponibile fără a fi necesară crearea unui cont de Utilizator.
 3. Posibilitatea de a aplica pe Site la ofertele de muncă disponibileîn baza unui cont de Utilizator creat pe ”retaillium.ro”
 4. Crearea unui cont și profil de Utilizator în vederea înscrierii pentru ocuparea unui loc de munca ofertat pe Site de angajator sau recruiter.

 

 1. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

​​​​​​​

Conform cerinţelor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”), Recruitment Doctor S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale furnizate de către utilizatori.

Pentru asigurarea respectării obligațiilor ce revin Recruitment Doctor S.R.L., în calitate de Operator, numește ca responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal (DPO – Data Protection Officer) pe: Adriana Flaugnatti.

 

Societatea va prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele;
 • Titlul (dl/dna.etc.)
 • E-mail/parolă;
 • Localitate de domiciliu;
 • Titulatura locului de muncă dorit;
 • Sectorul de activitate retail al locului de muncă dorit;
 • Disponibilitatea începerii activității la locul de muncă dorit;
 • Regiunea dorită pentru locul de muncă;
 • Ultima funcție ocupată;
 • Ultimul loc de muncă şi perioada de ocupare;
 • Durata totală a experienţei profesionale
 • Cel mai înalt titlu academic obținut (doctorat, masterat, licență etc.)
 • Nivelul de management atins (CEO, director general, director de vânzări, etc.)
 • Experiență în sectorul retail
 • Funcția;sectorul de activitate, departamentul, localitatea;
 • Salariul dorit la noul loc de muncă;;
 • Durata experienței in management
 • Status cariera (în căutarea unui loc de muncă, deschis ofertelor etc.)

precum şi a următoarelor date cu caracter personal a căror furnizare este una facultativă, în măsura în care ele vor fi furnizate :

 • Telefon
 • Locuri de muncă ocupate anterior;
 • Locurile de muncă ocuprate anterioar;
 • Studii absolvite;
 • Curriculum vitae;
 • Scurtă descrierea personală;
 • Limbile străine cunoscute;
 • Alte aptitudini;
 • Informații cuprinse în curriculum vitae;
 • Link catre profilul de LinkedIn;
 • Link catre profilul de Facebook
 • Link catre profilul de Twitter
 • Fotografia utilizatorului
 • Scurtă prezentare video.

toate datele de mai sus fiind denumite în continuare „Date cu caracter personal”

Furnizarea Datelor cu caracter personal de către Utilizator este necesară pentru furnizarea serviciilor platformei retailium.ro. Ȋn cazul în care Utilizatorul nu dorește să furnizeze aceste date, Serviciile / produsele / posturile precum și funcțiile oferite de Site vor fi doar parțial accesibile și anume cele menționate în  art. 3.2. A si 3.2 B de mai sus.

Scopul prelucrării datelor este identificare pentru utilizatorii Site-ului, care şi-au înregistrat (,prin e-mail si/sau prin completarea formularului on-line) pe site-ul societății datele / serviciile / produsele / posturile / locurile de muncă solicitate și/sau oferite. De asemenea, Datele cu caracter personal sunt strânse cu scopul de a administra înregistrarea conturilor Utilizatorilor, de a soluţiona întrebările Utilizatorilor, de a îmbunatăţii site-ul, de a consulta Utilizatorii în vederea cresterii calităţii Serviciilor oferite

Temeiul prelucrării Datelor cu caracter personal este art. 6(1)(a) din Regulament şi anume consimțământul expres dat de Utilizator. Astfel, în vederea furnizării serviciilor oferite de către Site, Utilizatorul este de acord in mod expres cu prelucrarea de către Recruitment Doctor SRL a Datelor cu caracter personal şi implicit cu publicarea acestora pe site.

Înainte de prelucrarea Datelor cu caracter personal, Societatea informează în prealabil Utilizatorul cu privire la faptul că această activitate necesită consimțământul Utilizatorului. Utilizatorul își poate exprima acordul prin parcurgerea si finalizarea înregistrării pe Site efectuată materializata prin luarea la cunoștința a termenilor si condițiilor si bifarea casuţei corespunzatoare exprimarii acordului dat de catre Utilizator. Ȋn lipsa bifării căsuței corespunzătoare, Utilizatorul nu va putea finaliza procesul de înregistrare şi implicit nu va beneficia de Serviciile puse la dispoziție de către Site. Furnizarea Datelor cu caracter personal este voluntară, însă lipsa consimțământului împiedică prestarea serviciului solicitat. Astfel, prin parcurgerea si finalizarea înregistrării pe Site efectuată conform articolului 5 de mai jos, Utilizatorul declară că acceptă ca Datele cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Societății, si își dă acordul expres si neechivoc ca toate aceste Date cu caracter personal să fie stocate, utilizate si prelucrate pe perioada furnizării Serviciilor de către Societate, exclusiv în acest scop.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt: EPIQO GmbH, Austria, Viena, Mariahilfer Strasse 136 ; HBF SRO, Republica Slovacia, Kutlikova 5, 85102 Bratislava; Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 SUA; Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda; LinkedIn Corporation, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, SUA; LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda; Twitter, Inc., Attn: Copyright Agent, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA; Twitter International Company, Attn: Privacy Policy Inquiry, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlanda; WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, SUA; ”Mailchimp”, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suitte 5000, Atlanta, GA 30308 SUA; Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98910, SUA cu locația Frankfurt; Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, precum și orice persoane juridice, angajator sau recrutor, înregistrate pe Site care recepționează Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor

În vederea furnizării Serviciilor oferite prin intermediul Site-ului, Societatea va transfera Date cu caracter personal ale Utilizatorilor către:

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 SUA;; LinkedIn Corporation, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, SUA; Twitter, Inc., Attn: Copyright Agent, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA; WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, SUA; ”Mailchimp”, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suitte 5000, Atlanta, GA 30308 SUA; Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98910, SUA; Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA,

în baza consimțământului oferit de Utilizatori ȋn acest sens.

Perioada pentru care vor fi stocate Datele cu caracter personal este:

(i)         Pe întreaga durată a relației contractuale respectiv atât timp cât contul de Utilizator este activ. Utilizatorul poate modifica sau șterge în orice moment Datele cu caracter personal. Prin ștergerea contului de către Utilizator, Datele cu caracter personal sunt automat șterse, fără ca Site-ul sau Operatorul sa păstreze nicio copie a acestor date;

(ii)        După o perioadă de inactivitate a Utilizatorului de 40 de luni, care duce la ștergerea imediată si automata a contului de utilizator;

În baza Regulamentului, orice Utilizator beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces al Utilizatoruluila Datele cu caracter personal care sunt procesate,
 • dreptul de rectificare asupra Datelor cu caracter personalinexacte care il privesc pe Utilizator. Utilizatorul are dreptul de a obține completarea Datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • dreptul de a fi uitat respectiv dreptul de a solicita ștergerea Datelor cu caracter personal, în temeiul art. 17 din Regulament
 • dreptul la restricționarea prelucrării Datelor cu caracter personal, in condițiile art.18 din Regulament
 • dreptul la portabilitatea Datelor cu caracter personal prin care Utilizatorul are dreptul de a primi Datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat Recruitment Doctor S.R.L într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite  Datele cu caracter personal altui operator, fără obstacole din partea Recruitment Doctor S.R.L căruia i-au fost furnizate Datele cu caracter personal,
 • dreptul de opoziție, respectiv de a se opune prelucrării Datelor cu caracter personal. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea Datelor cu caracter personal care vă privesc şi de a solicita ştergerea acestora;.
 • dreptul de informare și de a primi notificări cu privire la activitățile de prelucrare a Datelor cu caracter personal în cazul prelucrării în noi scopuri a Datelor cu caracter personal pentru care Utilizatorul îşi va exprima un nou consimțământ.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată în atenția societăƫii Recruitment Doctor S.R.L. menţionate mai sus.

Societatea folosește cele mai noi tehnologii şi implementează măsuri de securitate în legătură cu Site-ul prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice necesare în vederea păstrării siguranței și transparenței prelucrării Datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, informând in acest sens Societatea. Serviciile încetează la momentul retragerii consimţământului.

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) dacă consideră că i-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal.

 

Prezentul articol 4 nu se aplică Utilizatorilor persoane juridice.

 

 1. Procedura de înregistrare şi politica de facturare/plăţi​​​​​​​

 

În vederea înregistrării pe Site și a creării profilului său, Utilizatorul va indica în mod obligatoriu următoarele informații: nume și prenume, adresă email și parolă orașde domiciliu, precum și locul de muncă, sectorul de activitate, departamentul, localitatea, salariul vizate, cât și date referitoare la experiența profesională și durata totală, locul de muncă curent și perioadă de ocupare, studiile absolvite, experiența în management.

De asemenea, Utilizatorul are la dispoziție opțiunea de a furniza date cu privire la descrierea personală, limbile străine cunoscute, alte aptitudine, cât și un curriculum vitae care poate fi însoțit și de o scurtă prezentare video.

După furnizarea Datelor cu caracter personal obligatorii pentru crearea contului si profilului pe Site, Utilizatorul își va exprima acordul cu privire la Termenii și condițiile de utilizare a Site-ului precum și cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal prin bifarea de luare la cunoștință și acceptare. Finalizarea procedurii de înregistrare se realizează prin accesarea linkului trimis de Site pentru confirmarea identității Utilizatorului și a creării contului.

Utilizatorul persoană juridică (angajator sau recuriter) va indica în mod obligatoriu următoarele informații pentru înregistrarea pe Site și crearea profilului său: denumire societate, cod identificare fiscala/cod unic de identificare, număr de înregistrare, țară, adresă, oraș, persoana care va opera profilul cu nume și prenume, adresă email și parolă.

De asemenea, Utilizatorul persoană juridică (angajator sau recuriter) are la dispoziție opțiunea de a furniza și alte date despre societate, precum: numărul de contact și poziția în societate a persoana care va opera profilul societății.

După furnizarea datelor obligatorii pentru crearea contului si profilului pe Site, Utilizatorul persoană juridică, prin persoana care va opera profilul societății, își va exprima acordul cu privire la Termenii și condițiile de utilizare a Site-ului precum și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin bifarea de luare la cunoștință și acceptare. Finalizarea procedurii de înregistrare se realizează prin accesarea linkului trimis de Site pentru confirmarea identității și a creării contului.

După finalizarea înregistrării pe Site Utilizatorul persoană juridică are posibilitatea de a furniza informații privitoare la activitatea societății, domeniul de activitate, numărul de angajați ai societății, localizarea pe hartă a societății (căutare după adresă).

Utilizatorul persoană juridică poate de asemenea să ofere o scurtă prezentare video și fotografii despre societate.

De asemenea, site-ul oferă și următoarele facilități:

* mesaje de notificare cu privire la crearea/confirmarea înregistrării pe Site și a contului / profilului de Utilizator

* mesaje de notificare cu privire la vizitarea profilului de Utilizator / inactivitatea contului / profilului de utilizator

* mesaje de alertă în legătură cu locuri muncă

* newsletter distribuit prin email

* solicitare contact de către angajator sau recruiter

* notificare cu privire la inactivitate in cont

 

Politica de facturare

Numai un utilizator, persoană juridică, care s-a inregistrat și și-a creat profilulul de firmă, poate să folosească serviciile oferite de platforma www.retaillium.ro.

Platforma oferăurmătoarele variante de servicii:

 1. Anunț loc de muncă - Plata pe rezultate:

Dacă utilizatorul a optat pentru produsul Plata pe Rezultate, crearea și publicarea anunțului de loc de muncă pe site este gratuită. Utilizatorul, persoana juridică,poate vedea profilul în forma lui anonimă a tuturor candidaților care aplică pentru anunțul de loc de muncă postat pe site. Pentru a vedea profilul complet, cu datele de contact ale candidatului, persoana juridicătrebuie să plătească. Plata se face prin cumparea creditelorîn avans. Utilizatorul poate cumpara credite dupa ce a primit și selectatcandidații pentruanunțul de loc de muncă publicat gratuit. Un credit este egal cu un profil. După ce utilizatorul, persoana juridică,cumpără profilul unui candidat, un credit va fi dedus din toate credite cumpărate.

 1. Anunț loc de muncă - Opțiunea Pre-Pay

Daca un utilizator a optat pentru produsul Pre-Pay, crearea și publicarea anunțului de loc de muncă pe site este gratuită. Utilizatorul poate crea un anunțde loc de muncă înainte să platească, pentru care va primi automat o factură. Dacăîn 3 zile lucrătoare nu platește pentru postarea anunțului de loc de muncă, acestava fi blocat automat. Utilizatorul poate vedea profilurile complete ale tuturor cadidaților care aplică pentru anunțul de loc de muncă, indiferent de numărul acestora.

 1. Baza de date– Cumpărarea de Profile Candidați

Un utilizator poate intra în bazade date a profilurilor înregistrate pe platforma www.retaillium.ro și poate căuta un profil conform criteriilor sale. Utilizatorul poate vedea profilele candidaților doar în forma lor anonimă. Pentru a vedea profilul complet al unui candidatși cu datele de contact, utilizatorul trebuie ca maiîntai să solicite aprobareacadidatului respectiv de a fi contactat. Acestă cere se realizează automat prin trimiterea unui email candidatului. În momentul în care primește aprobare, un credit pentru un profil este dedus din creditele pe care utilizatorul le-a cumparat în avans.

Cumpărarea creditelor

 • În situația în care untilizatorul persona juridică nu are credite cumparate, platforma oferă în mod automat posibilitateade a cumpăra credite. Un credit este necesar pentru a cumpăra un profil.

​​​​​​​

Facturare

 • Sistemul generează factura în mod automat după ce utilizatorul persoana juridică a confirmat achiziția creditelor.
 • Sistemul generează și trimite factura automat pe emailul utilizatorului, persona juridică.
 • Termenul de plată al facturii este de 3 zile lucrătorare din momentul în care s-a generat factura.
 • Factura este accessabilă, printabilă pentru utilizator persoană juridică ori din contul lui/facturare, ori de pe email.

 

 1. Responsabilităţile Utilizatorului
   

Persoanele care accesează respectiv se înregistrează sunt responsabile de propriile acţiuni în calitatea lor de utilizatori precum şi de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încarcă, le pun la dispoziție în mod public pe contul atribuit în urma înregistrării pe Site. 

Utilizatorii au obligaţia de a se abţine de la următoarele acţiuni:

 1. publicarea materialului cu drept de autor, daca nu deţin calitatea de autor sau daca au obţinut acordul autorului de a publica materialul respectiv;
 2. publicarea materialelor obscene, defăimătoare, de amenințare, discriminatorii sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoana fizica sau juridică sau faţă de orice alt terț; 
 3. postarea, difuzarea sau transmiterea materialelor (imagine, text: pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel si in orice formacare promovează actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate, care promovează ura faţă de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasa, origine etnica, religie, dezabilități, sex, vârsta, identitate sau orientare sexuala. 
 4. publicarea materialelor care conțin viruși informatici sau alte programe de tip malware, spyware, troieni etc. cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;
 5. încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod orice conținut pentru care nu deţin dreptul legal aferent acestor prerogative (e.g. informațiile confidențiale, cele care fac obiectul dreptului de proprietate intelectuala, și/sau informații aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidențialitat;
 6. încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori in lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția situaţiei în care există acordul Societăţii.
 7. postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod date personale (nume, adresa, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți utilizatori;
 8. postarea, difuzarea sau transmiterea în orice alt material care contravine, in orice fel, normelor legale in vigoare.

În cazul producerii unor prejudicii ca urmare a nerespectării respectiv a încălcării de către Utilizator a obligaţiilor şi responsabilităţilor din TC, acesta va răspunde pentru acoperirea şi repararea integrală a oricărui prejudiciu suferit de Societate, inclusiv beneficiul nerealizat de către Societate.

 

 1. Rezerve şi limitarea răspunderii

​​​​​​​

În cazul nerespectării de către Utilizatori a obligațiilor sus-menționate, Societatea, în calitate de Operator al Site-ului este îndreptățită să revoce Utilizatorului  în orice moment dreptul de acces, postare, modificare, utilizare etc. pe Site. În acest sens, Operatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda conturile Utilizatorului precum și dezactivarea temporară și/sau ștergerea Contului Utilizatorului în situaţia în care aceştia contravin prevederilor TC şi/sau dispozițiilor legale în vigoare.

Prin prezenta Recruitment Doctor S.R.L.:

 1. nu garantează, implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de utilizatorii Site-ului,
 2. nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către Utilizatorii Site-ului,
 3. nu îşi asumă obligaţia de verificare prealabilă a materialului publicat de către Utilizatori
 4. nu răspunde in niciun mod cu privire la informațiile şi datele postate, difuzate sau transmise de către Utilizatori și care nu pot fi controlate în niciun fel de Societate
 5. nu este responsabilă pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de către partenerii comerciali şi/sau de către Utilizatori precum şi pentru corectitudinea şi exactitatea acestor informații.

În mod expres, utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere pe Recruitment Doctor SRL pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului de către Utilizatori și/sau terți.

Societatea nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a Site-ului, pentru pierderea sau păstrarea neglijenta a datelor de acces de către Utilizator. De asemenea, Societatea nu răspunde pentru întreruperile temporare de funcționare a Site-ului sau întreruperi în legătură cu utilizarea Serviciilor de pe Site.

 

 1. Protecţia proprietăţii intelectuale

​​​​​​​

Întregul conținut şi design al prezentului Site (precum, însă fără a se limita la: date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date în legătură cu Site-ul www.retaillium.ro) aparţin societăţii Recruitment Doctor SRL,

Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul Site-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților Recruitment Doctor SRL.

Conținutul Site-ului poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale prin afișare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afișare a unei pagini web şi/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate in acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate şi condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective. Orice utilizare a conținutului Site-ului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Societăţii şi în condițiile stabilite în mod exclusiv de către aceasta.

Recruitment Doctor SRL nu pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care utilizatorii le furnizează sau le postează. Transmițând asemenea materiale, utilizatorii sunt de acord sa acorde Recruitment Doctor SRL permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi sa le traducă, de a menționa numele lor in legătura cu materialele pe care le-au transmis si dreptul de a cesiona la rândul lui toate aceste drepturi oricărui partener al sau. Nu se vor pretinde şi nici acorda niciun fel de compensații pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus.

 

 1. Modificarea TC

​​​​​​​

Recruitment Doctor S.R.L. are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din TC. Înainte de intrarea in vigoare a modificării, Societatea va trimite Utilizatorilor o informare prin e-mail. Orice modificare se va considera acceptată pe deplin şi necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin continuarea utilizării Site-ului sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site sau de serviciile Societăţii ori prin accesarea Site-ului, intervenita oricând după operarea modificării. În caz de neacceptare a oricărei modificări  Utilizatorul se obligă să înceteze de îndată accesarea Site-ului si/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor, procedând la ștergerea Contului de Utilizator.

Dacă prevederi si/sau articole individuale din TC sunt sau devin nule, aceasta nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții TC. Prevederea nulă si/sau ineficientă se va înlocui cu cea care este cea mai apropiată de sensul și scopul economic al acesteia.

 

 1. Legea aplicabila. Litigii

​​​​​​​

Drepturile şi obligațiile utilizatorilor Site-ului şi ale Recruitment Doctor SRL, prevăzute de prezenţii TC, precum şi toate efectele juridice pe care le produc TC vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice situație litigioasă născută din sau în legătura cu TC va fi soluționat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de soluționare pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanța de judecată română competentă