Skip to main content

Sef Magazin Bucuresti New Yorker

Sef Magazin Bucuresti New Yorker

Spre viitor cu New Yorker!
Ca firma de succes in domeniul Young Fashion, NEW YORKER este reprezentata la
nivel mondial prin 1000 de filiale din 40 de tari si se afla intr -o continua expansiune.
Cu peste 16.000 de angajati simt impulsul vremurilor, oferind conditii moderne de
lucru si punand prêt pe munca in echipa. Prin pasiunea noastra pentru moda,
spontaneitatea si viteza noastra de actiune reusim de peste 40 de ani sa fim un
reprezentant stabil al lumii modei.
Devino parte a echipei noastre!
Ca urmare a dezvoltării continue a grupului nostru, căutam pentru filialele noastre
din Bucuresti :
Personal de conducere filială (m/f)
• Având OBLIGATORIU bune cunoştin ţe de limba englez ă(sau limba
germană , vorbit, scris, citit)
• cu experien ţă pe un post similar de conducere, î n comer ţul cu textile cu
am ănuntul
• avâ nd experien ţă prof esională si studii finalizate, în domeniul vânză rilor sau
economiei intreprinderii
• cu spirit de conducere si talent organi zatoric
În plus, e şti pasionat de modăş i îţi p lace s ă rela ţionezi cu clienţ ii între 14 şi 35 de ani,
eşti amabil, flexibil, dedicat.
Noi î ţi oferim un climat de lucru plăcut, condiţ ii de angajare şi perspective de viitor
atră gătoare, î ntr -o companie de mare succes.

Sef Magazin Bucuresti New Yorker

Publicat pe 24.04.2019

București
Full Time
1-2 ani
Învățământ Universitar
Liceu
Fashion
Manager Magazin
Engleză, Germană